EU-kontroll – Periodisk kjøretøykontroll

Vi utfører Periodisk Kjøretøy Kontroll (EU-Kontroll) på alle typer person og varebiler.

EU Kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Når skal kjøretøyet mitt kontrolleres?

Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen. Sjekk din frist for EU-kontroll her

Hvor lang tid i forveien kan du ta EU-kontroll?

Så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen er det opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen. Fristen er endelig, så beregn nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Det gis som regel ikke utsettelse på fristen. Statens Vegvesen sender deg en påminnelse om EU-kontroll to måneder før fristen går ut.

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:

  • Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret
  • Deretter hvert andre år

Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for ti personer eller flere samt drosjer og ambulanser:

  • Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret
  • Deretter årlig

Hvem kontrollerer?

Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer/verksteder godkjent av Statens vegvesen, slik som Fredrikstad Bilservice AS.

Kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du – i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid – har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Relevante linker: