Service og reprasjon

Vi er er profesjonelle verksted med kunnskap og tidsriktig utstyr for å utføre service og reparasjoner selv på moderne, avanserte biler – uansett merke. Reparasjonene blir utført med originale deler og til konkurransedyktige priser. Det er trygt å vite at det ikke er langt til neste bilverksted om uhellet skulle være ute eller din bil trenger en service.

Fredrikstad Bilservice følger vilkår ved bilreparasjoner som er godtatt av Norges Bilbransjeforbunds(NBF), Norges Automobilforbund (NAF), Motorførernes Avholdsforbund (MA), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Dette skal gi deg den trygghet og forsikring du har krav på når du setter igjen bilen hos en av Norges største verkstedkjeder.

Våre bilverksted gir deg trygghet og garanti

Alle våre bilverksted er offentlig godkjent i henhold til lokaler, opplæring av ansatte, arbeidsmetoder og verktøy.
Deler som brukes av våre bilverksted leveres fra produsenter som alle tilfredstiller kravet til Matching quality – EUs direktiv som åpner for fri bruk av andre kvalitetsreservedeler.

Du kan fritt velge bilverksted – uten å ofre nybilgaranti

Du trenger ikke lenger velge merkeverksteder til service og reparasjoner for å opprettholde garantien på bilen. EUs Matching quality-direktiv åpner for fri bruk av andre kvalitetsreservedeler.

Merkeverksteder har levd godt på sitt reparasjons og leveransemonopol og priset sine tjenester deretter. For å opprettholde sin posisjon har derfor utrykk som «uoriginale deler» eller «piratdeler» flittig blitt brukt. På den måten er det skapt et bilde av at de eneste produkter som holder mål er merkenes egne produkter.

5 års garanti på deler hos våre bilverksted

5 år/100 000 km garanti på alle deler som inngår ved service eller reparasjon hos våre bilverksteder.

5 år/ 100 000 km garanti (det som kommer først) mot fabrikasjon/materialfeil, gjelder ikke normal slitasje.
I garantiperioden må bilen ha jevnlig service etter fabrikantens service og vedlikeholdsprogram, hos våre bilverksted, eller annet offentlig godkjent verksted. Ordningen ble innført 1. januar 2011.

Med BilXtra er du garantert på veien!